Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Sokółce

Biblioteka Publiczna w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sokolka.naszabiblioteka.com.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część ilustracji nie posiada opisów alternatywnych;
 • zamieszczane filmy nie posiadają napisów;
 • niektóre elementy graficzne charakteryzują się niskim stopniem kontrastu;
 • z powodu posługiwania się określonym CMS część generowanych automatycznie nagłówków, nagłówków tabel, list i innych elementów kodu HTML może nie zachowywać hierarchii i standardów W3C.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bienasz.
 • E-mail: bibliotsok@gmail.com
 • Telefon: 85 711 23 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce
 • Adres: Osiedle Centrum 21, 16-100 Sokółka
 • E-mail: bibliotsok@gmail.coml
 • Telefon: 85 711 23 69

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka główna, Os. Centrum 21:

Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest 1 wejście od Placu Piłsudskiego. Siedziba usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Wejście do biblioteki wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Wewnątrz budynku nie ma barier ograniczających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Biblioteka nie dysponuje toaletą specjalnie przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

2. Oddział dla Dzieci, ul. Sikorskiego 25

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane w szczycie bloku.

Oddział dla Dzieci usytuowany jest na drugiej kondygnacji. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

3. Filia Biblioteczna Nr 1, Osiedla Zielone 4

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po pochylni usytuowanej w szczycie bloku.

Filia Nr 1 usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

4. Filia Biblioteczna Nr 2, ul. Broniewskiego 18

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po schodach w dół usytuowane od strony balkonów w bloku.

Filia Nr 2 usytuowana jest w piwnicy budynku.. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

5. Filia Biblioteczna w Starej Rozedrance

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po schodach wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej.

Filia usytuowana jest na drugiej kondygnacji. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Filia Biblioteczna w Starej Kamionce

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście po schodach w budynku Wiejskiego Klubu Kultury.

Filia usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Opublikowano: 19 wrzesień 2020

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny